Woonwagencentrum een 'gewone wijk' ?

Het stokoude, maar nu fraai vernieuwde  woonwagenkamp De Moerputten aan de Vlijmenseweg in Den Bosch lijkt  een gewone woonwijk te zijn geworden. Het heet sinds vrijdag 24 oktober 2008, op gezag van de gemeente Den Bosch,  dan ook woonwijk De Moerputten. Maar is het ook een gewone Bossche wijk geworden?

Eerst even een stukje geschiedenis. De gemeente, met als verantwoordelijk wethouder mr. P. Claessen, vond nog in 1992 dat het kamp opgeheven moest worden. De bewoners zouden moeten verhuizen naar subkampjes, dicht bij bebouwde kommen, waardoor ze ‘gewone’ burgers zouden kunnen worden. Dat was trouwens geen bedenksel van het Bossche stadsbestuur, het stond in de Woonwagenwet. Die wet is intussen verleden tijd en dat maakte het voor de gemeente gemakkelijker uitvoering te geven aan wat de gemeenteraad onder druk van de woonwagenbewoners in 1993 besloot: laat de 65 woonwagens aan de Vlijmenseweg maar staan.

En dat is nu gebeurd. Al heeft het wel lang geduurd voordat de herinrichting van het kamp klaar was. Toen in 2003 de werkzaamheden begonnen, was het uitgangspunt dat in 2004 het nieuwe kamp opgeleverd zou worden. Het werd 2008!. Het woonwagenkamp heet nu dus woonwijk te zijn. Een wijk met fraaie   wagens die eerder aan luxe woningen doen denken, perfecte bestrating, verlichting, riolering. Kortom, een vernieuwing die niemand voor mogelijk hield, toen aan het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw het landelijke beleid was grote woonwagenkampen op te heffen en de bewoners te doen verhuizen naar kleinere centra.

De vernieuwing van het kamp aan de Vlijmenseweg heeft bijna negen miljoen euro gekost.  De 65 bewoners die vanouds recht hadden op een standplaats, tekenden in 1993 een contract, ze kregen een vergunning en er kwamen extra standplaatsen. Daardoor wonen in het vernieuwde centrum nu tachtig gezinnen. 

Het gemeentebestuur van Den Bosch vindt nu dat aan de Vlijmenseweg een nieuwe woonwijk is verrezen.  Maareen echt gewone wijk is het toch niet, ook al laat de gemeente zich daar( wijselijk?) niet over uit. Voor de wijk is immers een soort beheerssysteem in het leven geroepen met als  belangrijkste instanties het gemeentebestuur, de woningcorporatie, stichting maatschappelijk werk Divers, de politie en de sociale dienst van de gemeente. Een wijk onder curatele? Ja.

Ook in een ander opzicht onderscheidt woonwijk De Moerputten zich. Ofschoon gelegen aan een weg die Den Bosch met Vlijmen verbindt is de wijk per auto toch maar alleen van de kant van Den Bosch te bereiken.  Naar en van Vlijmen blokkeren smerige stenen blokken de Vlijmenseweg voor automobilisten. Halverwege de jaren tachtig  plaatste de toenmalige gemeente Vlijmen (nu de gemeente Heusden) die hindernissen  om een vluchtroute onmogelijk te maken voor woonwagenbewoners die in hun doen en laten niet helemaal de juiste koers hadden gevolgd.

In een gewone woonwijk past zo'n hindernis natuurlijk niet. Dus zou overleg tussen de gemeenten Den Bosch en Heusden wat dit betreft geen kwaad kunnen.(zie ook het artikel 'Het regionale kamp moet dringend weg' ofwel het duel Claessen-Klaassen)