Bel niet de huisarts, maar 112

Deze brief verscheen op 26 september 2006 op de podiumpagina van het Brabants Dagblad.

‘Herken een beroerte, bel direct 112 of de huisarts.’ In radiospotjes laat de Hartstichting weten dat elke dag meer dan honderd Nederlanders een beroerte krijgen. Ze geeft aan hoe je een mogelijke beroerte kunt herkennen en probeert je ervan te overtuigen dat het van levensbelang is onmiddellijk 112 of de huisarts te bellen. Maar waarom ook de huisarts? Kun je onder alle omstandigheden tegenwoordig wel bij je huisarts terecht? In Drunen en ook in veel andere plaatsen biedt de huisarts je een zogenaamd keuzemenu als je hem telefonisch wilt benaderen. Hij deelt eerst mee dat je verbonden bent met zijn huisartsenpraktijk. Daarna mag je een 1, een 2, een 3 of eventueel een ander cijfer indrukken, als je wilt vertellen waar je hem voor nodig hebt. Dat kost tijd, die eigenlijk niet verloren mag gaan...

Maar erger nog is het ’s avonds, ’s nachts of in de weekeinden. Dan ben je afhankelijk van de huisartsenpost. Die is er, zo meldt de op mijn bureau geplakte sticker, ‘voor spoedeisende hulp buiten kantoortijd’.  Maar wat zijn de kantoortijden? Verlaat de huisarts zijn kantoor ‘s middags om vijf uur of om zes uur?  Hoe laat gaat zijn kantoor ’s ochtends open? En heeft elke huisarts dezelfde kantoortijden?

Voor een telefoontje naar de huisartsenpost moet je elf cijfers indrukken en als je dat in je zenuwen goed gedaan hebt,  krijg je iemand aan de telefoon die  niet alleen precies wil weten wie je bent, maar die ook belangstellend is naar de gegevens van je verzekering. Dat kost nog meer tijd.

Toen ik de Hartstichting de vraag voorlegde of het wel zo verstandig is ook een telefoontje naar de huisarts aan te bevelen als je het vermoeden hebt dat iemand in je omgeving een beroerte heeft gekregen, was de reactie dat dit is afgesproken met het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Maar, zegt de Hartstichting, het bellen van de huisarts mag niet tot onnodige vertraging leiden.

En misschien daarom heeft de Hartstichting op haar website de veel betere boodschap ‘Bel direct 112, want tijdverlies is hersenverlies’. Op de website wordt dus niet naar ook de huisarts verwezen. Dus moet de Hartstichting in haar radiospotjes eigenlijk ook de huisarts maar buiten beschouwing laten.  De slogan moet zijn ’Bel niet je huisarts, maar 112.’


DRUNEN

Wim Klaassen