Genadeloze sanering in boek Lips Drunen niet beschreven

Deze brief schreef ik in de editie De Langstraat van het Brabants Dagblad van zaterdag 3 maart 2012.

Na enige aarzeling heb ik onlangs toch maar voor 25 euro het boek gekocht dat geacht wordt de geschiedenis te beschrijven van opgang en ondergang van de Lips-bedrijven  in Drunen. Een prachtig boek, fraaie foto´s, indrukwekkende beschrijving van al wat met de groei en bloei te maken heeft van in hoofdzaak de fabricage van scheepsschroeven. De opkomst van een bedrijf in een betrekkelijk klein dorp, de neergang van het bedrijf in het dankzij vooral Lips aanmerkelijk groter geworden dorp, waarin het aangenaam wonen is.
Streekarchivaris Hildo van Engen schrijft in de inleiding dat in boekvorm de volledige geschiedenis van Lips in Drunen verschenen is, maar ook dat het laatste woord er niet over geschreven zal zijn.
En dat is ook zo. Op een van de pagina´s is een bescheiden afdruk te vinden van het artikel dat ik op 29 november 1986 in het Brabants Dagblad schreef met als titel  ´De reus van Drunen wankelt´. En als boventitel ´Lips voert genadeloze saneringsoperatie door´. Van die genadeloze sanering met veel ontslagen, sommige van de ene minuut op de andere, van medewerkers die enkele tientallen van hun beste jaren aan het bedrijf hadden gewijd, vertellen de geschiedschrijvers niets. De mannen die het bedrijf ook als ´hun´ bedrijf hadden beschouwd, werden voorgoed de fabriekspoort uit gedreven, zonder sociaal plan, zonder een afvloeiïngsregeling.
Lips heeft in de opkomst van zijn bedrijven veel goed sociaal werk verricht, zoals terecht in het boek beschreven is. Maar de andere kant van de medaille laten de schrijvers niet zien. Hier wreekt zich dat de auteurs tamelijk vooraanstaande medewerkers van Lips zijn geweest aan wie de persoonlijke ellende van hun collega´s blijkbaar voorbij is gegaan.
De schrijvers hebben alle documenten die zij voor het boek hebben gebruikt, overgedragen aan het streekarchief. Daar heb ik  mijn artikel en een tweede artikel dat ik samen met collega Cees Rijken schreef, aan toegevoegd.  Voor de volledigheid. Voor de zekerheid.

Wim Klaassen
Drunen