Gemeentegids Heusden man/vrouw

Eind 2012 schreef ik deze brief in de editie Langstraat van het Brabants Dagblad.

De gemeentegids van Heusden is weer verschenen. Uiteraard met foto's van de fracties die samen de gemeenteraad vormen. Ofschoon zij op de foto's uiteraard gemakkelijk als vrouw of man te herkennen zijn, meent de gemeente toch dat voor de naam van elke persoon de aanduiding de heer of mevouw moet staan. Je weet immers maar nooit.... En van niemand wordt de voornaam genoemd. Ieder krijgt de letters van de voornaam en dat in een tijd dat M. Rutte Mark wordt genoemd en J.P.Balkenende Jan Peter, om maar een paar voorbeelden te noemen.  In de gids staan veel foto's die wel ergens in de gemeente gemaakt zullen zijn.  Maar waarom staat onder geen enkele foto waar dat is en wat het is?
Vorig jaar heb ik over al wat hier boven staat contact gehad met een ambtenares die hoofd van de afdeling communicatie heette te zijn. De aanduiding de heer of mevrouw en het ontbreken van de voornamen bij hun foto's zouden de wens van de raadsleden zijn. En de uitgever zou er voor verantwoordelijk zijn dat je maar moet raden wat al de andere foto's voorstellen.
En zo communiceert de gemeente vrolijk verder.

----

De gemeentegids van 2014 verscheen in januari van dat jaar. En met dezelfde euvels als ik in mijn brief schreef over de gids van 2013.  Maar de gemeente heeft nog een verrassing toegevoegd. In de rubriek verkeer en vervoer prijken het adres, telefoonnummer en de website van Qbuzz, de busonderneming die in Groningen en Drenthe rijdt !!