De keukentafel van Heusden

De keukentafel

van eusdHedusden Heusden

 

 

Het dagelijks bestuur van de gemeente Heusden zegt graag dicht bij de burgers te willen staan. Eerst kondigde burgemeester Hamming - "zeg maar Jan" -  aan bij mensen aan de keukentafel te willen aanschuiven om direct in gesprek te kunnen zijn met mensen die iets op hun hart hebben. Daarna volgden de wethouders in hetzelfde koor. Welnu, ik schreef het college van B. en W. op 15 juli 2013 de volgende brief. En daar werd onbeleefd op gereageerd.

Hoezo dicht bij de burgers? Hoezo keukentafel?

 

Lees en verbaas u.

 

 

 

Aan het  college van B. en W.                         Drunen, 15 juli 2013.

gemeente Heusden

 

 

Geacht college,

 

Waarmee kan ik u van dienst zijn, vroeg de telefoniste van uw gemeente. Ik verzocht haar mij door te verbinden met de ambtenaar die in uw gemeente, die ook mijn gemeente heet te zijn, verantwoordelijk is voor gelukwensen aan gouden echtparen.

Ene mevrouw Van Loon stond mij vriendelijk te woord toen ik haar vertelde dat mijn vrouw en ik op 23 juli vijftig jaar getrouwd zijn. Ik dacht haar en uw organisatie een dienst te bewijzen door mee te delen dat wij op de feestdag niet thuis zijn. Dan immers zou uw afgevaardigde niet voor een gesloten deur komen te staan. Het was een verkeerde gedachte. Uw organisatie heeft bedacht dat je op de dag zelf thuis behoort te zijn en als dat niet kan ervoor te zorgen dat de gelukwens bij buren kan worden bezorgd. Als ook dat niet kan, mag je zelf naar het gemeentehuis komen voor het ophalen van het feestelijk bedoeld geschenk.

Een afspraak voor bezorging op een andere dag, bleek niet mogelijk. "We hebben 120 gouden bruidsparen en de bode kan geen andere datum met u afspreken."

Verbaasd, verbijsterd, maar niet met stomheid geslagen heb ik daarom maar afgezien van deze merkwaardige vorm van felicitaties. Ik vroeg mevrouw Van Loon  niettemin de hartelijke groeten te doen aan Hamming, zijn secondanten en allen die in de gemeentehuizen voor ons (voor wie?) aan het werk zijn.

 

Wim Klaassen,

Wagnerstraat 12,

5151KV Drunen

Tel. 0416373318

www.wimklaassen.nl

 

  

Twee dagen later belde Josje van Loon terug met de boodschap dat mijn brief per abuis op haar bureau terecht was gekomen. "Indien u dat wenst kan het geschenk desnoods op maandag 29 juli bezorgd worden". Ik vroeg haar af te spreken hoe laat dat zou kunnen zijn. Nee, zei ze, een tijdstip afspreken is niet mogelijk. Toch vroeg ik haar of de fles wijn - ik had immers gehoord dat dat het geschenk zou zijn - niet zou kunnen worden vervangen door een ruiker bloemen voor mijn vrouw. "Wij drinken geen wijn", zei ik. Maar ook dat kon niet. Daarop heb ik namens mijn vrouw bedankt voor de eer.

 

-

En toen kwam de brief van het college van Heusden, ondertekend door de secretaris mr. J.T.A.J. van der Ven en burgemeester drs. J.Hamming. Onder de krabbel van Hamming stond Lb, waarschijnlijk de afkorting van locoburgemeester. Dus had diens naam er moeten staan.

 

De brief

 

Geachte heer en mevrouw Klaassen,

 

'In uw brief van 16 juli jl. spreekt u uw bevreemding uit over de gang van zaken rond felicitaties die het college stuurt aan inwoners die hun huwelijksjubileum vieren.

Inmiddels hebt u afgezien van de ontvangst van de attentie die wij aan alle bruidsparen sturen.

Wij hopen dat u onze welgemeende schriftelijke felicitaties die wij door deze brief uitspreken wel wilt aanvaarden, evenals de uitnodiging die u binnenkort zult ontvangen voor de gezamenlijke bijeenkomst op 26 september a.s,. bestemd voor alle gouden bruidsparen uit de gemeente Heusden.

Wij spreken de wens uit dat u met uw familie en vrienden een fijne dag hebt gehad en wensen u een zonnige liefdevolle toekomst toe.

Met vriendelijke groet.'

 

Opvallend is dat het college antwoordt op een brief van 16 juli, ofschoon de brief gedateerd is op 15 juli. Maar ronduit onbeleefd en beschamend is dat  het college niet reageert op mijn  grief dat de organisatie van de gemeente vindt dat gouden bruidsparen op de feestdag zelf thuis moeten zijn. En als dat niet lukt dat de 'geachte heer en mevrouw' er voor moeten zorgen dat  de attentie dan bij buren bezorgd moet worden. Kan ook dat niet, kom het geschenk dan maar halen op het gemeentehuis.    

In niemands gedachten komt de mogelijkheid op dat er mensen zijn, zoals wij, die hun feest in stilte elders willen vieren zonder dat buren daar iets van weten. 

 

 

Weer een brief van Hamming en Van der Ven. Gedateerd 28 augustus. Een standaardbrief die bevestigt dat iedereen zich dient te voegen in wat zij bedacht hebben. Ze schrijven het fijn te vinden om ons ook persoonlijk te kunnen  gelukwensen. 'Onder het genot van een hapje, drankje en achtergrondmuziek.'

 

Ons antwoord: we blijven thuis.