Kiezersbedrog gemeente Heusden

 

 

 

 

Op 14 juni 2014 schreef ik onderstaande brief in de editie De Langstraat van het Brabants Dagblad als typisch voorbeeld van kiezersbedrog.

 

Deur dicht in Drunen,

 daar is over nagedacht.....

 

 

 

In de gemeente Heusden is geen politieke partij te vinden die in haar verkiezingsprogramma geen nadruk legt op het belang van een goede financiele huishouding. En zo hoort het ook, al is dat jarenlang niet in praktijk gebracht.  Geld dat in voldoende mate voorhanden was toen de nieuwe gemeente werd gevormd, is voor een groot deel in de grond gestopt in de hoop en misschien wel het vertrouwen er OOIT flink winst op te kunnen maken. Is dat speculeren of heeft dat te maken met het gezegde 'regeren is vooruitzien ' ?

 

De gemeente komt miljoenen tekort en om daar wat aan  te doen hebben de vijf partijen die de komende vier jaar het roer in handen hebben, er nog maar een 'halve ' wethouder bij gedaan.  Die kost wel een paar centen die volgens de programma's niet voorzien waren, maar een programma gooi je gewoon in de prullenbak zodra de verkiezingswinst binnen is.

 

Daar is nu een nieuw voorbeeld van, sluiting van de voordeur van het gemeentehuis in Drunen voor alles wat de burger maar ooit nodig kan hebben: rijbewijs, paspoort, uittreksel uit het bevolkingsregister, inzage van aanvragen voor vergunningen, oog in oog informatie vragen aan een ambtenaar.

 

In het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen, de grootste partij, lees ik onder meer:  'De gemeentelijke organisatie is voortdurend in ontwikkeling. Hierbij moet steeds het centrale en leidende doel zijn verbetering van de kwaliteit van dienstverlening aan onze inwoners. Wij vinden het belangrijk dat zowel in Drunen als in Vlijmen een frontoffice aanwezig blijft.'  In gewoon Nederlands: de voordeur in Drunen en Vlijmen moet voor alles open blijven.

 

Een ander voorbeeld levert de VVD: 'Belangrijk is dat de gemeentelijke voorzieningen dicht bij de inwoners beschikbaar zijn. Waar nodig, zelfs aan huis, bijvoorbeeld voor ouderen.' Ik heb maar niet de moeite genomen van alle 'regeringspartijen' nog eens het programma uit te pluizen, maar in mijn herinnering is er geen die vond dat er een wethouder bij moest, laat staan dat de inwoners van Drunen en Elshout gedwongen zouden worden naar het gemeentehuis in Vlijmen te gaan.  

 

Maar een geluk bij een ongeluk is dat het gemeentehuis in Vlijmen voor iedereen gemakkelijk bereikbaar is. Het ligt aan een riante boulevard, een plein met een overschot aan parkeermogelijkheden, een bewaakte overdekte fietsenstalling, je rijdt er heen over voortreffelijke wegen en als je even doorzet ben je in Den Bosch. Wie afhankelijk is van het openbaar vervoer vindt een uitmuntende busverbinding die je zonder haperen rechtstreeks naar het Vlijmense (pardon Heusdense) gemeentehuis brengt.

 

Daar is, zij het na de verkiezingen, dus goed over nagedacht, onder aanvoering van opper-wethouder en frontofficer Van Engeland, bekend om zijn bijna geslaagde afbraak van het dossier Voorste Venne.