Voorste Venne bruisend tenonder

 

 

 

Deze brief schreef ik in het Brabants Dagblad van 23 mei 2016.

 

Voorste Venne Drunen

 bruisend tenonder

 

“Met kwaadwillende honden is het slecht hazen vangen”. Een beter spreekwoord kan ik niet bedenken voor de manier waarop de gemeenteraad van Heusden omgaat met  de toekomst van de Voorste Venne in Drunen. In het Brabants Dagblad van  woensdag werd weer eens duidelijk dat de gemeenteraad, althans de meerderheid,  geen echt wezenlijke belangstelling heeft voor wat eigenlijk zou moeten gebeuren. Ja, de Voorste Venne zou een bruisend cultureel centrum moeten worden. Maar dat woord bruisend hadden we beter niet kunnen gebruiken, zei Van den Brandt van Gemeentebelangen. Iedereen kan  daar iets anders onder verstaan, meent hij.  Met andere woorden we zeggen maar wat en ieder kan dat uitleggen op zijn manier. Maar wij bedoelen eigenlijk  wat anders. En wat dan wel ? “We willen niet concurreren met De Leest in Waalwijk of met Den Bosch“, laten hij en coalitiegenoten DMP en Heusden Een weten. En die opmerking brengt een bijzondere aap uit de mouw. Misschien wel een bruisende, als je begrijpt wat daarmee bedoeld wordt. Uit zijn gedegen rapportage blijkt nergens dat de stuurgroep die concurrentie zou willen. Integendeel. De coalitiegenoten hebben dat rapport blijkbaar niet eens gelezen.  Of even achteloos doorgenomen, gezien wat een echte toekomst van de Voorste Venne zou moeten kosten en daarna het rapport onder de tafel hebben geveegd. Want alleen de prijs telt.  

De eenvoudige burger leert van dit alles dat wethouder Van Engeland volop bezig blijft de slopershamer te hanteren. De stuurgroep waar hij zelf deel van uitmaakte is opgestapt, het bestuur van de Voorste Venne  dreigt dit voorbeeld te volgen en de bibliotheek heeft afscheid genomen van het partnerschap voor het toekomstige culturele centrum. Tenzij het gebouw gesloopt wordt gaat het dossier Voorste Venne  dezelfde weg  als die van het Plein in Vlijmen  dat zeker dertig jaar van het ene bureau naar het andere is geschoven.  

Ondanks alles is de Voorste Venne verbouwd en nieuw ingericht. Dat heeft ruim zes miljoen euro's gekost. Het vernieuwde gebouw werd in oktober 2018 feestelijk geopend. En in dankbaarheid aan het  bestuur. Maar de vreugde duurde niet lang. Nog geen jaar later  kon Voorste Venne de huur van 100.00 euro per jaar niet meer opbrengen. De gemeente stond uitstel van betaling toe en vrijwel tegelijkertijd vroeg het stichtingsbestuur om een hogere subsidie dan de 300.000 euro per jaar, ook op basis van een nieuw omschreven mogelijke toekomst van het gebouw. Daar keek de gemeente, naar 'goed gebruik'  anders tegenaan, ze liet een studie verrichten waarvan de uitkomst de basis was van een voorstel aan de gemeenteraad dat nauwelijks ruimte liet voor meer subsidie. Het stichtingsbestuur beschouwde dat als een teken van wantrouwen en stapte op.

Ik maak de kanttekening dat ik me baseer op wat het Brabants Dagblad in zijn artikelen schrijft.