Gemeentegids Heusden roept vragen op

 

 

 

 

         Deze brief schreef ik in de editie Langstraat van het Brabants Dagblad 15 september 2017.

 

We zijn weer verblijd met de gemeentegids Heusden 2016-2017. Verblijd ?  Nee. Het boekje ziet er goed uit, dat wel, maar echt actueel is het niet. Waarom niet verteld dat de burgemeester op 1 oktober is vertrokken ? Waarom geen letter over de nieuwe sporthal in Drunen ? Waarom vind je niet dat het Jeroen Bosch ziekenhuis ook in Drunen een afdeling heeft ? Sinds wanneer is de Heusdense Courant een dagblad ? En dan de foto’s. Waar zijn die van ? Waar staat het kerkje van pagina 69 ? Wie interviewt de bijna vertrokken burgemeester ? En mogen we misschien weten wie met naam en toenaam en in welke volgorde de leden van de gemeenteraad op de paginabrede foto staan ?  Hetzelfde geldt voor de foto van het college van b. en w. De jaarlijkse  en niet uit te roeien grap is dat in een tijd dat al heel lang politici gewoon bij hun voornaam worden genoemd de gemeentegids het heeft over burgemeester de heer drs. J. Hamming (Jan) en, een ander voorbeeld, mevrouw drs. L.A.J. van der Heijden (Louise).   De gemeentegids is dit jaar, althans bij ons, verspreid tussen een stapel reclamefolders, als het ware verscholen. Is er een aparte bezorgdienst voor die adressen waar reclameboodschappen niet gewenst zijn ?